Cases

Flere kommuner og virksomheder har formuleret cases til Open Energy Days.
Casene tager udgangspunkt i en række vigtige udfordringer, som de deltagende kommuner og virksomheder håber der kan findes intelligente løsninger på. Alle cases underbygges af åbne data.

Hver case bliver præsenteret yderligere af casestillerne fredag eftermiddag. Der vil være mulighed for at stille dem spørgsmål og derefter vælge en case, man kunne tænke sig at arbejde med.

Efterhånden som cases bliver formuleret, bliver de tilføjet sitet og postet på Open Energy Days facebook -siden. 

Case 1:
Hvordan kan man vha. data fra prisbilligt måleteknologi få folk til at deres vaner ift. energiforbrug?
Casestiller: Aarhus Kommune

Case 2:
Hvordan kan klima – og energiregnskaberne gøres mere visuelt “lækre” og evt. kobles med anden data , for at kunne fortælle nye historier og vise nye muligheder, samt være nemmere at præsentere for politikere og beslutningstagere, og derved ville kunne bidrage til større viden og engagement?
Casestiller: Region Midt

Case 3:
Hvordan kan Frederiksberg Kommune omsætte rådata om vand- og energiforbrug til en form for ’nudging’, som motiverer brugerne til at ændre deres vaner eller ’take immediate action’, og dermed være mere bæredygtige?
Casestiller: Frederiksberg Kommune

Case 4: 
Hvordan kan åbne data om energiforbrug fra Odense Kommune hjælpe med at ændre energiadfærden blandt skolernes brugere?
Casestiller: Odense Kommune

Case 5:
Hvordan fastholdes et lavere energiforbrug hos borgerne i Sulsted ved brug af åbne data om energiforbruget i byen?
Casestiller: Aalborg Kommune

Case 6:
Hvordan kan man på baggrund af data fra Albertslund Kommune lave en smart digital løsning, der nemt kan give viden til den enkelte boligejer i Albertslund om, hans/hendes bolig er lavtemperaturparat – samt sætte boligejeren i stand til at vurdere og igangsætte tiltag, der forbereder deres bygning til lavtemperaturfjernvarme?
Casestiller: Albertslund Kommune

Case 7:
Hvordan får vi forbrugerne til at bruge mere grøn strøm, og mindre sort?
Casestiller: Energinet

Case 8: 
Hvordan kan man vha. open data udvikle løsninger, der sikrer, at kommunen optimerer deres samlede energiproduktion og energiforbrug mest effektivt ift. økonomi og klimamål og samtidig udnytter nyeste teknologier inden for bæredygtige opvarmning, elektricitet og transport?
Casestiller: E.ON

Case 9:
Hvordan kan CityPulse’ 3D By kort være med til at skabe bedre forståelse af energiforbrug i offentlige bygninger i Danmark?
Casestiller: EU-projektet CityPulse

2016-05-12 15.51.55